Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ANBI

ANBI-Status

Vanaf 1 januari 2014 veranderde de regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). In een brief van 20 juli 2013 gaf de belastingdienst aanwijzingen voor het uitwerken van de gegevens over de stichting. Uitwerking vraagstelling in de volgorde van die brief:

1. De naam: Stichting Kehidupan Anda

2. Het RSIN of het fiscaal nummer: 820099260

3. De contactgegevens:

Stichting Kehidupan Anda, Belhamel 17, 6902 BE ZEVENAAR
Tel 0031 (0)6 15 34 66 64
Website       : www.kehidupan-anda.com
E-mail          : info@kehidupan-anda.com

4.De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:

Voorzitter              : P.R.L.M. Meijer
Secretaris              : Y.H.A. Jacobs
Penningmeester  : R.H.J. Lagerweij

Project initiator   : S. Gerritsen

Field coördinator: Herman Sastrowijaya

5.Het beleidsplan:

voortzetting van de activiteiten.

6.Het beloningsbeleid:

de stichting werkt met vrijwilligers.

bestuursleden zien af van een beloning voor hun werkzaamheden.

7.De stichting heeft ten doel:

het onderwijs in de ruimste zin des woords in Indonesië te bevorderen tegen de achtergrond van de ontwikkelingen van dat land en met name initiatieven op dat terrein te bevorderen en te steunen in Indonesië.

het verrichten van alle verdere handelingen, die het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

8.Een verslag van de uitgeoefende activiteiten:

via de regelmatig verschijnende nieuwsbrieven (zie elders op de website) doet de stichting verslag van de activiteiten.

9.Een financiële verantwoording:

jaarlijks, binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar / kalenderjaar, wordt een jaarrekening opgesteld.

10.Voorbeelden berekening giften aan een culturele ANBI. Zie http://www.belastingdienst.nl


KRO-NCRV geeft elk jaar een mooi bedrag aan drie goede doelen die op een bijzondere manier bijdragen aan een warme, zorgzame samenleving. Kehidupan Anda is zo’n goed doel. Daarom doe ik mee aan Actie Warm Hart en zet ik me in om voor dit doel € 10.000 te verdienen! De goede doelen met de meeste stemmen, maken kans op een van de hoofdprijzen. Daarom wil ik u vragen: Helpt u mee? Breng uw stem uit op: www.kro-ncrv.nl/warmhart/kehidupan-anda