Algemeen Nut Beogende Instellingen

ANBI-Status

Vanaf 1 januari 2014 veranderde de regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). In een brief van 20 juli 2013 gaf de belastingdienst aanwijzingen voor het uitwerken van de gegevens over de stichting. Uitwerking vraagstelling in de volgorde van die brief:

 1. De naam: Stichting Kehidupan Anda
 2. Het RSIN of het fiscaal nummer: 820099260
 3. De contactgegevens:
  • Stichting Kehidupan Anda
   Belhamel 17, 6902 BE, Zevenaar
   Telefoon: +31615346664
   Website: www.kehidupan-anda.com
   E-mail: info@kehidupan-anda.com
 4. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:
  • Voorzitter: P.R.L.M. Meijer
  • Secretaris: Y.H.A. Jacobs
  • Penningmeester: R.H.J. Lagerweij
  • Project initiator: S. Gerritsen
  • Field coördinator: Herman Sastrowijaya
 5. Het beleidsplan: voortzetting van de activiteiten.
 6. Het beloningsbeleid: de stichting werkt met vrijwilligers. Bestuursleden zien af van een beloning voor hun werkzaamheden.
 7. De stichting heeft ten doel:
  1. het onderwijs in de ruimste zin des woords in Indonesië te bevorderen tegen de achtergrond van de ontwikkelingen van dat land en met name initiatieven op dat terrein te bevorderen en te steunen in Indonesië.
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 8. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: via de regelmatig verschijnende nieuwsbrieven doet de stichting verslag van de activiteiten.
 9. Een financiële verantwoording: jaarlijks, binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar/kalenderjaar, wordt een jaarrekening opgesteld.
 10. Voorbeelden berekening giften aan een culturele ANBI: zie http://www.belastingdienst.nl