Stichting Kehidupan Anda is opgericht in 2001 om de, uit Nederland afkomstige Simone Gerritsen, te helpen bij het bouwen van een school in het dorpje Tongkeina in Noord Sulawesi. Tot voor die tijd waren er geen mogelijkheden voor dorpskinderen om een verdere opleiding dan de lagere school te volgen.

De stichting maakt geen winst, maar helpt kinderen van 6-18 jaar naar school te gaan en op die manier, door middel van een goede opleiding, een beter leven te creëren voor henzelf en hun directe familie.

De stichting support 3 verschillende projecten; facilitair, zoals het bouwen en onderhouden van de faciliteiten; operationeel, door het ondersteunen van de leerkrachten en het ondersteunen van de verschillende omgevingsbescherming projecten en ons inmiddels beroemde studiefonds.

Sinds de aanvang van de bouw van de school in 2006 heeft de stichting Kehidupan-Anda (dit betekent “jouw leven”) een groot aantal kinderen geholpen.

Middels donaties van “sponsorouders” heeft de stichting het schoolgeld kunnen betalen voor kinderen waarvan de ouders dit niet konden. Bijgedragen aan het onderhoud en de verbetering van de faciliteiten, zoals bijvoorbeeld het bouwen van een bibliotheek en het bouwen van extra klaslokalen, maar ook aan het daadwerkelijke operationeel draaiend houden van de school.