we doen het voor hun toekomst

De tomeloze inzet van onze vrijwilligers, sponsors en donateurs maakt het allemaal mogelijk.

Onze missie

Stichting Kehidupan Anda is opgericht in 2001 om de Nederlandse Simone Gerritsen te helpen bij het bouwen van een school in het dorpje Tongkaina in Noord Sulawesi.

Tot voor die tijd waren er geen mogelijkheden voor dorpskinderen om een verdere opleiding dan de lagere school.

Non-profit – volop resultaat

We maken nul winst, maar kinderen van 6-18 jaar kunnen naar school gaan en op die manier (middels een goede opleiding) een beter leven creëren voor henzelf en hun directe familie.

Een toekomstperspectief

Sinds de aanvang van de bouw van de school in 2006 hebben we meer dan 100 kinderen aan een baan geholpen in de toerismesector.

Onze 3 pijlers

Kehidupan Anda steunt 3 verschillende projecten: facilitair, zoals het bouwen en onderhouden van de faciliteiten; operationeel: steun van de leerkrachten en de ecologische projecten en ons inmiddels beroemde studiefonds.

Sponsorouders

Middels donaties van sponsorouders heeft de stichting schoolgeld kunnen betalen voor kinderen waarvan de ouders dit niet konden. Donaties dragen ook bij aan onderhoud en verbetering van de faciliteiten, zoals de bouwen van een bibliotheek of extra klaslokalen.

Het bestuur

Deze vrijwilligers zetten zich in voor onze kinderen in Noord Sulawesi sinds 2010.

Simone Gerritsen

Projectinitiator

Paul Meijer

Voorzitter

Yvonne Jacobs

Secretariaat

Rob Lagerweij

Penningmeester

Financiën & Downloads

ABNI-Status (PDF)

Vanaf 1 januari 2014 veranderde de regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). In een brief van 20 juli 2013 gaf de belastingdienst aanwijzingen voor het uitwerken van de gegevens over de stichting.

Overeenkomst periodieke gift in geld

Kehidupan-Anda is een ANBI stichting met RISN/fiscaal (indentificatie)nummer 820099260.

Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van de belasting mits u een Overeenkomst Periodieke Gift In Geld bent aangegaan met de stichting.

Voor verdere informatie, zie de Belastingdienst.