We doen het voor hun toekomst.

De tomeloze inzet van onze vrijwilligers, sponsors en donateurs maakt het allemaal mogelijk.

Onze missie

Stichting Kehidupan Anda is opgericht in 2001 om de Nederlandse Simone Gerritsen te helpen bij het bouwen van een school in het dorpje Tongkaina in Noord Sulawesi.

Tot voor die tijd waren er geen mogelijkheden voor dorpskinderen om een verdere opleiding dan de lagere school.

Non-profit – volop resultaat

We maken nul winst, maar kinderen van 6-18 jaar kunnen naar school gaan en op die manier (middels een goede opleiding) een beter leven creëren voor henzelf en hun directe familie.

Onze 3 pijlers

Kehidupan Anda steunt 3 verschillende projecten: facilitair, zoals het bouwen en onderhouden van de faciliteiten; operationeel: steun van de leerkrachten en de ecologische projecten en ons inmiddels beroemde studiefonds.

Perspectief op de toekomst

Sinds de aanvang van de bouw van de school in 2006 hebben we meer dan 100 kinderen aan een baan geholpen in de toerismesector.

Sponsorouders

Middels donaties van sponsorouders heeft de stichting schoolgeld kunnen betalen voor kinderen waarvan de ouders dit niet konden. Donaties dragen ook bij aan onderhoud en verbetering van de faciliteiten, zoals de bouwen van een bibliotheek of extra klaslokalen.

Het bestuur

Protret Simone

Simone Gerritsen

Projectinitiator

Ervaren PADI Course Director die Indonesische kinderen opleidt tot duikgids. Woont sinds 1996 in Noord Sulawesi en is hoofdoprichter van de school.

Portret Paul

Paul Meijer

Voorzitter

Paul draagt zorg voor het alledaagse reilen en zeilen van de stichting. Paul is een ervaren duiker en onderwatervideograaf.

Portret Petra

Petra Krijgsman

Penningmeester

Duiker uit de lichting stafinstructeurs 2003 van Simone en een frequent bezoeker van Noord Sulawesi. Sinds 2024 bestuurslid van Kehidupan Anda.
Portret Yvonne

Yvonne Jacobs

Secretariaat

Yvonne verzamelt informatie vanuit Noord Sulawesi, schrijft de nieuwsbrieven en onderhoudt contact met de leraren van de school.

ANBI-Status

Vanaf 1 januari 2014 veranderde de regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). In een brief van 20 juli 2013 gaf de belastingdienst aanwijzingen voor het uitwerken van de gegevens over de stichting.

Overeenkomst periodieke gift in geld

Kehidupan-Anda is een ANBI stichting met RISN/fiscaal (indentificatie)nummer 820099260.

Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van de belasting mits u een Overeenkomst Periodieke Gift In Geld bent aangegaan met de stichting.

Voor verdere informatie, zie de Belastingdienst.

Sponsor een kind

Hoe werkt het?

Wat fijn dat je je wilt inzetten voor onze kids!

Hoe werkt het?