of

Vergaderingen via Zoom

Zoom meeting in Noord Sulawesi

En zo geschiedde in deze pandemie: we hebben het Zoomen ontdekt. Fysiek contact met Indonesië was helaas niet mogelijk en op deze manier konden we toch met elkaar vergaderen.

Tijdens deze Zoom sessies werd duidelijk dat er grote problemen op de school ontstaan wat betreft het innen van schoolgeld en de betaling van de salarissen aan de onderwijzers. De stichting is in deze corona pandemie hoofdsponsor geworden van de school.

Ouders hebben massaal hun werk verloren omdat de meeste werkzaam zijn in de toeristensector. Er komt bijna geen schoolgeld binnen omdat ouders het niet kunnen betalen en de steun van de regering minimaal is. Simone en de onderwijzers hebben een plan opgesteld en er wordt streng gekeken hoe gemotiveerd leerlingen zijn om het onderwijs te volgen.

Eén keer verzuimen van school en duikonderwijs op Thalassa met een goede reden is geoorloofd, maar bij een tweede afwezigheid gaan ze direct uit het sponsorproject. Voor twintig zeer gemotiveerde leerlingen die niet in het sponsorproject zitten, steunt de stichting met een maandelijkse bonus-subsidie zodat ze toch de opleiding kunnen afronden.

De extra donaties aan de stichting worden hier voor ingezet, alle kleine geldbedragen die we ontvangen worden 100% gebruikt, en daarom is uw steun zeer belangrijk.

Blogger:

Yvonne Jacobs

Deel artikel:

Wat fijn dat je je wilt inzetten voor onze kids!

Hoe werkt het?

Sponsor een kind

Hoe werkt het?