Duikvaker 2022 was een succes!

Na 2 jaar drooglegging van onze duik-prikkelingen was het eindelijk weer mogelijk om elkaar te ontmoeten op de Duikvaker.

Samen met Thalassa Dive Resorts Indonesia deelde we ook dit jaar een nieuwe plaats en stand. Hoewel Simone en Arjen niet aanwezig waren, was er tijdens de gehele beurs live contact met Indonesië. Via Zoom kon iedereen die dit wilde even bijkletsen. Uiteraard was men zeer benieuwd naar de stand van zaken betreffende het nieuwe Thalassa Dive & Wellbeing Resort.

Bijpraten via Zoom met Mr Pieter van Vollenhoven.

Er werd veelvuldig gebruik van gemaakt door de vele bezoekers die we op de beurs mochten ontvangen. Ook de stichting had over belangstelling weinig te klagen.

Het was ontzettend leuk met donateurs en oud-donateurs te kunnen bijpraten over de gang van zaken rondom de school en de komende activiteiten.

Zo mochten we ook weer enkele gulle donaties en duikmaterialen in ontvangst nemen. De items die we begin dit jaar aankondigden werden volop verkocht. Wederom willen wij dan ook alle sponsoren, bezoekers en jijzelf natuurlijk bedanken.

We zien elkaar op de volgende Duikvaker!

Deel dit artikel: